a

 

Copyright 2017 Risto Rukovski
All Rights Reserved.

00 - 24

Radno vreme

+381 (0)63 228 227

Više informacija

Search
Menu
 

Search

Risto Rukovski > Search results for "overa"

OVERA / POTVRDA  PEČATOM APOSTIL  (HAŠKI PEČAT)

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column width="2/3"][vc_column_text] Na samom početku je važno napomenuti da kada se traži potvrda Apostil pečatom, potrebno je prethodno originalni dokumenat overiti pečatom Apostille u nadležnom sudu a zatim dostaviti sudskom prevodiocu koji osim sadržaja dokumenta prevodi i tekst pečata Apostil. Radi se o pečatu kojim se overava originalni dokument ili overena fotokopija dokumenta (dakle ne prevod dokumenta) kako bi bio medjunarodno priznat u zemlji koja je zajedno sa Srbijom potpisnik Haške konvencije (odatle i naziv Haški pečat). Obzirom da su Srbija i Grčka potpisnice Haške konvencije o medjunarodnom priznavanju dokumenata, postoji obostrana obaveza takvog overavanja dokumenata koji će biti podneti nekom...

Continue reading

OVERA POTPISA SUDSKOG PREVODIOCA U AMBASADI GRČKE

a

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column width="2/3"][vc_column_text] Ukoliko se na dokumentima izdatim u Republici Srbiji, pored Apostill-a zahteva i tzv. nadovera u grčkoj ambasadi, to se može učiniti u konzularnom odeljenju grčke ambasade u Beogradu u ulici Strahinjića Bana 78 u vremenu 09:30 do 12:30. [mkd_separator class_name="" type="normal" position="center" color="blue" border_style="" width="" thickness="4" top_margin="20" bottom_margin=""] Posebno zakazivanje nije neophodno Da bi se takva nadovera izvršila, prethodno je neophodno staviti Apostille na originalni dokument (sledeći proceduru koja je prethodno opisana), a zatim dokument prevesti kod sudskog prevodioca za grčki jezik koji je na listi sudskih prevodilaca ambasade Grčke u Beogradu. Nadoverom se potvrdjuje istinitost potpisa sudskog prevodioca. Usluga takve nadovere...

Continue reading

OVERA POTPISA NA OVLAŠĆENJU  U GRČKOJ  AMBASADI

a

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column width="2/3"][vc_column_text]Ukoliko postoji potreba da nekoj osobi u Grčkoj u vaše ime I za vaš račun poverite da obavi odredjenu radnju u Grčkoj (transakcija u banci, podnošenje zahteva nekoj ustanovi, preuzimanje dokumenata itd.) potrebno je sačiniti ovlašćenje u kome se navode podatci lica koje daje ovlašćenje i lica koje se ovlašćuje i konkretna radnja za koje se lice ovlašćuje. Takav dokumenat ovlašćenja može imati slobodnu formu ili se može napisati na grčkom formularu overene izjave (ipeftini dilosi) koja se zatim u prisustvu sudskog tumača odnosno sudskog prevodioca za grčki jezik koji će vam tačno prevesti tekst koji potpisujete na...

Continue reading

OVERA POTPISA NA PUNOMOĆJU  U GRČKOJ  AMBASADI

a

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column width="2/3"][vc_column_text]Ukoliko je npr. potrebno da u Grčkoj ovlastite grčkog advokata za odredjene pravne radnje, u zavisnosti od obima ovlašćenja kojem mu dajete, potrebno je sastaviti ovlašćenje ili punomoćje. Ovlašćenje je dovoljno ukoliko se radi o manjem obimu ovlašćenje (uvid u krivični / prekršajni registar lica, otvaranje PIB (AFM) i sl.) ali ukoliko se radi o kupoprodajnim ugovorima ili sudskim postupcima, tada je potrebno sačiniti punomoćje čiji se tekst prethodno u elektronskoj formi dostavlja  grčkom konzulatu a zatim ga po prethodnom zakazivanju potpisujete u grčkoj ambasadi u prisustvu sudskog tumača odnosno sudskog prevodioca za grčki jezik  koji vam je...

Continue reading

VENČANJE SA GRČKIM DRŽAVLJANINOM

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column width="2/3"][vc_column_text css_animation="appear"] U slučaju kada lice koje je državljanin Republike Srbije želi da sklopi brak sa licem koje ima grčko državljanstvo, potrebno je slediti sledeću proceduru:   A/  UKOLIKO SE BRAK SKLAPA U SRBIJI lice koje je državljanin Republike Grčke je potrebno da pored važećeg pasoša (nije dovoljna lična karta) obezbedi u Grčkoj i sledeća dva dokumenta :   Izvod iz matične knjige rodjenih („liksiarhiki praksi genisis“) Dozvolu za sklapanje braka („adia gamu“) u kojoj se pored toga da je lice slobodnog bračnog stanja navode i podaci osobe sa kojom namerava da sklopi brak, kao i mesto sklapanja braka. Oba dokumenta je potrebno da...

Continue reading

Home 4

[vc_row content_width="grid" content_aligment="center" triangle_shape="no" css=".vc_custom_1450198279803{border-top-width: 3px !important;padding-top: 80px !important;padding-bottom: 70px !important;background-image: url(http://libero.mikado-themes.com/wp-content/uploads/2015/11/h3-static-background.jpg?id=265) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-top-color: #c18f59 !important;border-top-style: solid !important;}"][vc_column][mkd_separator type="with-icon" animate="yes" color="#c18f59" width="12%" bottom_margin="25" custom_icon="165"][vc_column_text] Porodična tradicija sa preko 35 godina aktivnog iskustva u stručnim prevodilačim poslovima i gotovo 100.000 prevedenih stranica [/vc_column_text][vc_empty_space height="20px"][vc_column_text] Grčki jezik : maternji [/vc_column_text][vc_row_inner css=".vc_custom_1447944474774{padding-top: 30px !important;}"][vc_column_inner width="1/2" offset="vc_col-lg-3 vc_col-md-6"][mkd_interactive_banner icon_pack="simple_line_icons" simple_line_icons="icon-flag" title_tag="h2" link_text="kontaktirajte nas" image="2907" title="Sudski predmeti" subtitle="dokumentacija" title_color="#ffffff" link="http://rukovski.rs/kako-do-nas/" subtitle_color="#ffffff"][vc_empty_space height="40px"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2" offset="vc_col-lg-3 vc_col-md-6"][mkd_interactive_banner icon_pack="simple_line_icons" simple_line_icons="icon-energy" title_tag="h2" link_text="kontaktirajte nas" image="1155" title="Korporativni predmeti" subtitle="biznis, ugovori" title_color="#ffffff" link="http://rukovski.rs/kako-do-nas/" subtitle_color="#ffffff"][vc_empty_space height="40px"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2" offset="vc_col-lg-3 vc_col-md-6"][mkd_interactive_banner icon_pack="simple_line_icons" simple_line_icons="icon-earphones-alt" title_tag="h2" link_text="kontaktirajte nas" image="1156" title="Venčanja, razvodi" subtitle="porodično pravo" title_color="#ffffff" link="http://rukovski.rs/kako-do-nas/"...

Continue reading