a

 

Copyright 2017 Risto Rukovski
All Rights Reserved.

00 - 24

Radno vreme

+381 (0)63 228 227

Više informacija

Search
Menu
 

KUPOVINA NEPOKRETNOSTI U GRČKOJ

Risto Rukovski > Usluge sudskog prevodioca  > KUPOVINA NEPOKRETNOSTI U GRČKOJ

KUPOVINA NEPOKRETNOSTI U GRČKOJ

a

PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ (AFM)

OTVARANJE RAČUNA U GRČKOJ BANCI

 

Državljani Republike Srbije mogu slobodno kupovati nepokretnosti u Grčkoj i uknjižiti vlasništvo na svoje ime. Prethodno je potrebno pribaviti odredjenu dokumentaciju koja je potrebna a razlikuje se u zavisnoti od slučaja, ali i advokata/notara koga angažujete, odnosno propisa koji se u toj oblasti u poslednje vreme često ažuriraju.

 

Za kupovinu nepokretnosti u Grčkoj biće pre svega neophodno da dobijete grčki poreski broj (AFM) a zatim eventualno i da otvorite račun u grčkoj banci. Otvaranje računa u grčkoj banci je u poslednje vreme otežano zbog novih propisa u vezi sa sprečavanjem pranja novca u bankarskim transakcijama pa se zbog toga zahteva pribavljanje više različitih potvrda u matičnoj zemlji.

 

PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ P.I.B. (u Grčkoj A.F.M.) je moguće lično dobiti u nadležnoj službi ili preko posrednika za koga je potrebno sačiniti i overiti posebno ovlašćenje. Njegovo dobijanje je neophodno za kupovinu nepokretnosti u Grčkoj.

 

Predugovor, odnosno finalni kupoprodajni ugovor sačinjava notar, nakon što je advokat proverio vlasnički status i dokumentaciju nepokretnosti, a gradjevinski inženjer proverio da je objekat ispravan sa gradjevinskog i urbanističkog stanovišta. Kako bi novac bio transferisan sa računa banke kupca u Srbiji na račun prodavca u Grčkoj,  predugovor odnosno ugovor je potrebno prevesti od strane sudskog tumača, odnosno sudskog prevodioca za grčki jezik kako bi banka po osnovu tako prevedenog dokumenta imala osnov za transfer novca u inostranstvo.