a

 

Copyright 2017 Risto Rukovski
All Rights Reserved.

00 - 24

Radno vreme

+381 (0)63 228 227

Više informacija

Search
Menu
 

OVERA POTPISA NA PUNOMOĆJU  U GRČKOJ  AMBASADI

Risto Rukovski > Usluge sudskog prevodioca  > OVERA POTPISA NA PUNOMOĆJU  U GRČKOJ  AMBASADI

OVERA POTPISA NA PUNOMOĆJU  U GRČKOJ  AMBASADI

a

Ukoliko je npr. potrebno da u Grčkoj ovlastite grčkog advokata za odredjene pravne radnje, u zavisnosti od obima ovlašćenja kojem mu dajete, potrebno je sastaviti ovlašćenje ili punomoćje. Ovlašćenje je dovoljno ukoliko se radi o manjem obimu ovlašćenje (uvid u krivični / prekršajni registar lica, otvaranje PIB (AFM) i sl.) ali ukoliko se radi o kupoprodajnim ugovorima ili sudskim postupcima, tada je potrebno sačiniti punomoćje čiji se tekst prethodno u elektronskoj formi dostavlja  grčkom konzulatu a zatim ga po prethodnom zakazivanju potpisujete u grčkoj ambasadi u prisustvu sudskog tumača odnosno sudskog prevodioca za grčki jezik  koji vam je prethodno pred notarom usmeno preveo celokupan tekst punomoćja koje potpisujete.

Neophodno je lično prisustvo osobe koja sastavlja punomoćje, uz dostavu dokumenta koja potvrdjuju njen indetitet. Ukoliko ne govori grčki jezik, potrebno je da angažuje sudskog prevodioca odnosno sudskog tumača.

U cilju pojednostavljivanja procedure, Konzularno odeljenje zahteva da se unapred dostave dokumenta koja potvrdjuju indetitet davaoca punomoćja, tekst punomoćja u elektronskoj formi, podaci o opunomoćeniku i ukoliko je neophodno, podaci o sudskom tumaču odnosno sudskom prevodiocu za grčki jezik.

U dogovoru sa davaocem punomoćja, zakazuje se sastanak u Konzularnom odeljenju u vreme prijema stranaka, odnosno u vremenu 09:30 do 12:30.

Na osnovu konzularnog kataloga pružanja usluga, naplaćuje se iznos od 50 evra po listu orginalnog punomoćja i 10 eura po stranici kopije pomenutog. Originalno punomoćje ostaje u arhivi Konzulata, dok u toku istog dana posle 14 časova, davalac punomoćja, ili lice koje imenuje,  preuzima kopiju punomoćja.