a

 

Copyright 2017 Risto Rukovski
All Rights Reserved.

00 - 24

Radno vreme

+381 (0)63 228 227

Više informacija

Search
Menu
 

OVERA POTPISA SUDSKOG PREVODIOCA U AMBASADI GRČKE

Risto Rukovski > Usluge sudskog prevodioca  > OVERA POTPISA SUDSKOG PREVODIOCA U AMBASADI GRČKE

OVERA POTPISA SUDSKOG PREVODIOCA U AMBASADI GRČKE

a

Ukoliko se na dokumentima izdatim u Republici Srbiji, pored Apostill-a zahteva i tzv. nadovera u grčkoj ambasadi, to se može učiniti u konzularnom odeljenju grčke ambasade u Beogradu u ulici Strahinjića Bana 78 u vremenu 09:30 do 12:30.

Posebno zakazivanje nije neophodno

Da bi se takva nadovera izvršila, prethodno je neophodno staviti Apostille na originalni dokument (sledeći proceduru koja je prethodno opisana), a zatim dokument prevesti kod sudskog prevodioca za grčki jezik koji je na listi sudskih prevodilaca ambasade Grčke u Beogradu.

Nadoverom se potvrdjuje istinitost potpisa sudskog prevodioca. Usluga takve nadovere u grčkoj ambasadi se tarifira sa 30€ (plativo isključivo u evrima)  a tako overena dokumenta je moguće preuzeti istog dana u vremenu izmedju 14 i 15h.